Kado Bondye Poster
https://s3.amazonaws.com/media-movielakay/uploads/movies/kado_bondye/201_298/kado-bondye.jpg

Summary Plot

A young Christian man falls in love with a young lady he discovers in a picture.

Kado Bondye Trailers & Clips (1)

Kado Bondye Photos (1)

Kado Bondye Cast & Crew

Storyline

Kado Bondye (Gift of God) is the love story of a young Christian man, Ken (Saintanor S.Camilus), who falls in love with a young lady he discovers in a picture. Her name is Danielle(Michelle Georges). Natalie (Lala Senatus), who’s a fellow young lady in Ken Father’s church, suggests a love triangle. However, Ken is far from being attracted to her. Finally, he flies to Haiti to meet his dream girl, Danielle. After a few months of dating, he finds out that she is still talking to her ex-boyfriend, she left in Haiti. Ken becomes disable by a fatal car accident and later realizes who his true gift of God is.

CREOLE:

Kado Bondye se yon istwa yon jèn gason Kretyen, Ken (Saintanor S. Camilus), ki tonbe damou yon jèn fi nan foto. Non’l se Danielle (Michelle Georges). Natalie (Lala Senatus), ki son jèn fi kimache nan legliz papa Ken nan, sigjere yon lanmou triyang. Men Ken pa twouve’l bèl. Finalman, Ken voyaje Ayiti pou’l al rankontre fanm rèv li a, Danielle. Aprè kèlke mwa renmen, Kendekouvwi Danielle toujou ap pale ak ansyen mennaj, li te kite Ayiti. Ken vin subi yon aksidanfatal ki andikape’l, fè’l vin reyalize ki yès ki Kado Bondye’l.

Share this page:
2018-10-09 04:00:41

Comments